Skip links

Syrjinnän vastainen työ

Suomen Romaniyhdistyksen työ
syrjinnän ja mustalaisvastaisuuden torjumiseksi

Romanit ovat alkuperän mukaan eniten syrjintää Suomessa kohtaava ryhmä. Vähemmistövaltuutetun selvityksessä (2014) 69–85 % romaneista kertoi kokeneensa syrjintää jollakin elämän alueella edellisen vuoden aikana. Suomen Romaniyhdistyksen kokemuksen mukaan asenteet ovat viime vuosina entisestään koventuneet ja syrjintä lisääntynyt. Romanien syrjintä on vakava ihmisoikeusongelma ja Suomen valtio on saanut siitä moitteita kansainvälisiltä ihmisoikeuksia valvovilta elimiltä.

Mustalaisvastaisuuden käsite

Akateemisessa tutkimuksessa käytetään käsitettä antigypsyism (suom. mustalaisvastaisuus), jolla tarkoitetaan mustalaisiksi leimattuihin väestöryhmiin (mm. Kaale, Roma, Sinti, Travellers) kohdistuvaa vihaa. Käsitteen ideana on nostaa esille ”mustalaisuus”, joka ei ole todellinen, olemassa oleva ilmiö, vaan rasistinen ja pahantahtoinen mielikuva, joka pyrkii epäinhimillistämään mainitut väestöryhmät ja oikeuttamaan heihin kohdistuvan syrjinnän.

Suomessa käsitteen käytössä on vielä horjuvuutta ja siksi romanit itsekin saattavat puhua esimerkiksi antigypsyismistä, mustalaisvihasta, mustalaisvastaisuudesta tai romani-vastaisuudesta. Suomen Romaniyhdistys toivoo, että romanit voisivat itse tehdä tutkimusta ja määritellä ilmiötä koskevat käsitteet. Keskustelun voi aloittaa esimerkiksi lukemalla Eurooppalaisen romanien oikeuksien keskuksen (ERRC) artikkelin  A beginner’s guide to antigypsyism: http://www.errc.org/news/a-beginners-guide-to-antigypsyism

Taiteen edistämiskeskus tukee Suomen romaniyhdistyksen rasismin vastaista työtä.

 

Suomen Romaniyhdistys

  • osallistuu Suomen romanipoliittisen ohjelman 2023-2030 valmisteluun ja toimeenpanoon
  • seuraa lainsäädännön muutoksia sekä osallistuu lakien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toteutumisen seurantaan
  • toimii asiantuntijana työryhmissä ja kokoonpanoissa, osallistuu kansalaisjärjestökuulemisiin, laatii lausuntoja ja tekee aloitteita
  • antaa medialle lehdistötiedotteita ja asiantuntijalausuntoja
  • lisää pääväestön tietoisuutta romanien erityisyydestä koulutuksin, luennoin, oppilaitos- ja kohderyhmävierailuin
  • osallistuu ja osallistaa romaniyhteisöä rasismista, mustalaisuusvastaisuudesta, rodullistamisesta, vihapuheesta ja
    viharikoksista käytävään keskusteluun
  • käy keskustelua romaniyhteisön ulko- ja sisäpuolisesta moniperusteisesta syrjinnästä
  • nostaa esille romaninaisten kokeman lähisuhdeväkivallan ja romanien asumiseen liittyviä kulttuurillisia haitallisia käytänteitä.
Taiteen edistämiskeskus tukee Suomen romaniyhdistyksen rasismin vastaista työtä.
Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.