Skip links

Maaseurantaraportointi 2017-2020

Maaseurantaraportointi 2017-2020

Suomen Romaniyhdistys seurasi Suomen romanipoliittisen ohjelman toimeenpanoa vuosina 2017-2020. Seuranta oli osa yleiseurooppalaista pilottihanketta, jonka alkuperäinen nimi oli ’Capacity building for Roma civil society and strengthening its involvement in the monitoring of National Roma Integration Strategies’. Hankkeesta käytettiin lyhennettä RCM (Roma Civil Monitor) -pilottihanke.

Pilotoinnin toteutti noin 90 kansalaisjärjestöä ja asiantuntijaa yhteensä 27 Euroopan maasta. Pilottihankkeen tavoitteena oli voimistaa romanien kansalaisyhteiskunnan valmiuksia osallistua kansallisten romanipoliittisten ohjelmien toimeenpanon arviointiin ja niiden kehittämiseen. Pilotin tuloksena kaikissa 27 maassa laadittiin kolme seurantaraporttia, joista ensimmäinen käsitteli kansallisten romanipolitiikkojen toimeenpanon tärkeimpiä rakenteellisia edellytyksiä: syrjinnän ja mustalaisvastaisuuden torjuntaa, hallintoa ja yleistä poliittista kehystä (mukaan lukien romanien osallistuminen, koordinointirakenteet, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttö), syrjintää ja mustalaisvastaisuuden torjuntaa. Toinen raportti käsitteli romanien kannalta keskeisimpiä toimintalinjoja, jotka ovat koulutus, työllisyys, terveydenhuolto ja asuminen. Kolmas raportti pureutui niihin ongelmiin, jotka estävät romanien osallisuuden ja joihin EU:n jäsenvaltiot eivät ole puuttuneet riittävästi. Yhdessä raportit muodostavat ainutlaatuisen aineiston eurooppalaisesta romanipolitiikasta ja sen toimeenpanon vaikutuksista.

Hankkeen tiedot löytyvät sivulta https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor
Kaikkien osallistujamaiden raportit löytyvät sivulta https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor-reports

Suomen kansallisena raportoijana toimi Suomen Romaniyhdistys. Tiedon hankinnan keskeisin menetelmä oli romanijärjestöjen ja -aktivistien haastattelut sekä erilaiset kyselyt. Kirjoittajat tutustuivat laajasti erilaisiin raportteihin ja selvityksiin ja tarkastelivat romanipoliittisen ohjelman toimeenpanon vaikuttavuutta ja vaikutuksia ruohonjuuritason näkökulmasta. Kirjoittajat pyrkivät tuomaan esille mahdollisimman monenlaisia näkökulmia pitäytyen kuitenkin samalla pilotointihankkeen eurooppalaisen kehyksen sallimissa rajoissa. Raportointitiimin muodostivat Päivi Majaniemi ja Marko Stenroos. Asiantuntijakirjoituksen Roosa-hankkeesta laati Anneli Weiste-Paakkanen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Raporttien suomenkielisen käännöksen laati Petra Autio yhteistyössä Päivi Majaniemen kanssa.

Hanketta koordinoivat Keskisen Euroopan yliopiston politiikkaopintojen keskus CEU CPS (Center for Policy Studies of Central European University) kumppaneinaan eurooppalainen ruohonjuuritason romaniorganisaatioiden verkosto ERGO (Roma Grassroots Organisations Network), eurooppalainen romanien oikeuksien keskus ERRC (European Roma Rights), espanjalainen romaniasiain sihteeristö FSG (Fundación Secretariado Gitano) ja romanien koulutussäätiö REF (Roma Education Fund).

Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.