Skip links

Maaseurantaraportointi 2017-2020

Maaseurantaraportointi

Maaseurantaraportointi 2021-2025

Suomen Romaniyhdistys seuraa Suomen romanipoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja laatii siitä romanijärjestöjen ja romaniasioita ajavien kansalaisjärjestöjen näkökulmasta maaseurantaraportteja vuosina 2021-2025. Seurantaprosessi on osa Euroopan laajuista Roma Civil Monitor (RCM)-hanketta, joka toteutetaan 26 maassa.

EU:n komissio on valinnut Suomen Romaniyhdistyksen seurannan kansalliseksi koordinaattoriksi Suomessa. Yhdistyksen tehtävänä on laatia maaseurantaraportteja, jossa tarkastellaan romaniasioiden kehitystä viranomaisraporteista ja verrataan niitä romanijärjestöiltä, ruohonjuurihankkeista ja romaniaktivisteilta haastatteluin ja kyselyin kerättyyn tietoon. Lisäksi raporttiin kirjataan romanitoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia romanipoliittisten ohjelmien toimivuudesta ja vaikutuksista. Raportit julkaistaan sekä englanniksi että suomeksi.

Suomen Romaniyhdistyksessä raportointitiimin muodostivat Kristiina Elenius, Anca Enache, Yoon-Hee Choi ja Päivi Majaniemi. 

Tiedon keräämiseksi Suomen Romaniyhdistys on yhteydessä viranomaisiin, tutkijoihin ja ennen kaikkea romanijärjestöihin ja -aktivisteihin. Se järjestää kyselyitä, seminaareja ja kuulemisia, sekä tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Ensimmäinen seurantaraportti julkaistiin englanniksi elokuussa 2022.

Hankkeen tiedot löytyvät sivulta https://romacivilmonitoring.eu/

Suomen raportit löytyvät sivulta https://romacivilmonitoring.eu/countries/finland/

Romanien kansalaisyhteiskunnan maaseurantaraportointia 2021-2025 koskevan aloitteen alkuperäinen nimi on “Preparatory Action – Roma Civil Monitoring – Strengthening capacity and involvement of Roma and pro-Roma civil society in policy monitoring and review” ja sen toteuttaa Euroopan komission Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston (DG JUST) toimeksiannosta konsortio, jota johtaa Keskisen Euroopan yliopiston Demokratiainstituutti (DI/CEU) ja jonka jäseniä ovat eurooppalaisten ruohonjuuritason romanijärjestöjen verkosto (ERGO), espanjalainen romaniasiain sihteeristö (FSG) ja eurooppalainen romanien oikeuksien keskus (ERRC).

Maaseurantaraportointi 2017-2020

Suomen Romaniyhdistys seurasi Suomen romanipoliittisen ohjelman toimeenpanoa vuosina 2017-2020. Seuranta oli osa yleiseurooppalaista pilottihanketta, jonka alkuperäinen nimi oli ’Capacity building for Roma civil society and strengthening its involvement in the monitoring of National Roma Integration Strategies’. Hankkeesta käytettiin lyhennettä RCM (Roma Civil Monitor) -pilottihanke.

Pilotoinnin toteutti noin 90 kansalaisjärjestöä ja asiantuntijaa yhteensä 27 Euroopan maasta. Kaikissa maissa laadittiin kolme seurantaraporttia, joista ensimmäinen käsitteli kansallisten romanipolitiikkojen toimeenpanon tärkeimpiä rakenteellisia edellytyksiä: syrjinnän ja mustalaisvastaisuuden torjuntaa, hallintoa ja yleistä poliittista kehystä (mukaan lukien romanien osallistuminen, koordinointirakenteet, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen käyttö), syrjintää ja mustalaisvastaisuuden torjuntaa. Toinen raportti käsitteli romanien kannalta keskeisimpiä toimintalinjoja, jotka olivat koulutus, työllisyys, terveydenhuolto ja asuminen. Kolmas raportti pureutui niihin ongelmiin, jotka estävät romanien osallisuuden ja joihin EU:n jäsenvaltiot eivät ole puuttuneet riittävästi. Yhdessä raportit muodostivat ainutlaatuisen aineiston eurooppalaisesta romanipolitiikasta ja sen toimeenpanon vaikutuksista.

Pilottihankkeen tiedot löytyvät sivulta https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor
Kaikkien osallistujamaiden raportit löytyvät sivulta https://cps.ceu.edu/roma-civil-monitor-reports

Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.