TAVOITTEEMME

Suomen Romaniyhdistys ylläpitää toimistoa Helsingin Pasilassa. Toimisto toimii projektien kotipaikkana. Yhdistys tarjoaa neuvontapalveluja sekä romaneille että viranomaisille. Neuvomme ja opastamme asunto-, sosiaali-, eläke-, koulu- ja romanikulttuuriasioissa. Järjestämme myös neuvotteluja viranomaisten ja perheiden välillä, välitämme luennoitsijoita sekä materiaalia ja tietoa romanikulttuurista.

Yhdistyksen toiminnan erityishuomion kohteena ovat romanivanhukset. 

Baȟtalo phuuriba – Onnellinen vanhuus tarjoaa pääkaupunkiseudun romanivanhuksille kulttuurisensitiivisiä palveluita. Palveluihin kuuluvat romanivanhusten kotona asumisen tukeminen, yksinäisyyden ja syrjäytymisen ehkäisy, virkistystoiminta liikkuvan toimiston palvelut, etsivä vanhustyö, vaikuttamistyö sekä hankkeen toimintojen kehittäminen.

Suomen Romaniyhdistys hallinnoi hanketta ja sen toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta. Yhdistys saa taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta.

Yhdistys kehittää nuorisotyötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamat Au mensa – Tule mukaan projektit pyrkivät tuomaan romaninuorten äänen kuuluville kysymällä nuorten mielipiteitä, rohkaisemalla nuoria itse osallistumaan keskusteluun heille tärkeistä asioista sekä järjestämällä heille toimintaa ja tapahtumia.

Lisäksi pyrimme julkaisemaan joka toinen vuosi romanikielistä materiaalia.