SUOMEN ROMANINUORTEN VERKOSTO

Suomen Romaninuorten verkoston perustamiskokous pidettiin 14.10.2019 ja toiminta aloitettiin 1.1.2020

Verkosto koostuu yhdeksästä aktiivisesta romaninuoresta. Nämä nuoret ovat kukin oman alueensa edustajia ja monilahjakkuuksia. Verkostona olemme poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumattomia, ja keskeisiä arvojame ovat tasa-arvo, avoimuus ja sananvapaus. Kuulumme “Syrjimätön työyhteistö”- kampanjaan, ja pidämme ensisijaisen tärkeänä jokaisen yksilön kunnioittamista sukupuolesta, iästä, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, vakauksestaan tai mielipiteistään huolimatta.

Hallituksemme on vastuussa erilaisten toimintojen, roolien ja toimivuuden kehittämisestä sekä ideoinnista. Suomen romaninuorten verkosto on Suomen Romaniyhdistys ry:n alainen. Romaniyhdistys tukee verkostoa muun muassa antamalla käyttöön kokoustilansa sekä rahallisesti toimintaa ja kokouksien pitämistä varten.

Verkoston päätavoitteena on kuulla, edistää, ja ylläpitää romaninuorten yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista.

Tarkoituksenamme on saada romaninuorten ääni kuuluviin. Haluamme osallistua yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja olla aktiivisesti mukana tämänkaltaisessa toiminnassa.

Myös vaikuttamistyöt, esimerkiksi luennot ja mielenosoitukset ovat yksi verkostomme tärkeimmistä ylläpidettävistä toiminnoista. Kansainvälisen romanityön harjoittaminen ja edistäminen niin Suomessa kuin muualla Euroopassakin kuuluvat myös harjoittamiimme toimiin.

Pyrimme ylläpitämään romaninuorille tarkoitettua toimintaa yhdessä ja erikseen eri toimijoiden kanssa. Tällaisia ylläpidettäviä toimintoja ovat mm. erilaiset tapahtumat ja leirit. 

Romaninuorten hallitus 2020 - 2022Satu Ahlgren PuheenjohtajaRamona Nikkinen VarapuheenjohtajaJanita Roth
SihteeriAnette Grönfors Varasihteeri ja ViestintävastaavaSatu Florin kansainvälisen työn koordinaattoriCarmen Valerius RahastonhoitajaDimitri Lindgren RahastonhoitajaDimitri Hagert
Verkoston jäsen

Seuraa Suomen Romaninuorten verkoston toimintaa seuraavista sivustoista!