Skip links

Valikko

Vaadimme EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelman mukaisesti, että Suomessa tehdään antirasistista politiikkaa.

Suomen Romaniyhdistyksen työ
antigypysyismin ja rasismin torjumiseksi

Romanit ovat alkuperän mukaan eniten syrjintää Suomessa kohtaava ryhmä. EU:n syrjinnän eurobarometri -tutkimuksen (2019) mukaan suomalaisista 73 % piti romanien syrjintää Suomessa yleisenä. Suomen Romaniyhdistyksen kokemuksen mukaan asenteet ovat viime vuosina entisestään koventuneet ja syrjintä lisääntynyt. Romanien syrjintä on vakava ihmisoikeusongelma ja Suomen valtio on saanut siitä moitteita kansainvälisiltä ihmisoikeuksia valvovilta elimiltä.

Antigypsyismin käsite

Akateemisessa tutkimuksessa käytetään käsitettä englanninkielistä käsitettä antigypsyism, jolla tarkoitetaan mustalaisiksi leimattuihin väestöryhmiin (mm. Kaale, Roma, Sinti, Travellers) kohdistuvaa vihaa. Käsitteen ideana on nostaa esille ”mustalaisuus”, joka ei ole todellinen, olemassa oleva ilmiö, vaan rasistinen ja pahantahtoinen mielikuva, joka pyrkii epäinhimillistämään mainitut väestöryhmät ja oikeuttamaan heihin kohdistuvan syrjinnän.

Suomessa käsitteen käytössä on vielä horjuvuutta ja siksi romanit itsekin saattavat puhua esimerkiksi antigypsyismistä, mustalaisvihasta, mustalaisvastaisuudesta tai romanivastaisuudesta. Suomen Romaniyhdistys toivoo, että romanit voisivat itse tehdä tutkimusta ja määritellä ilmiötä koskevat käsitteet. Keskustelun voi aloittaa esimerkiksi lukemalla Eurooppalaisen romanien oikeuksien keskuksen (ERRC) artikkelin  A beginner’s guide to antigypsyism: http://www.errc.org/news/a-beginners-guide-to-antigypsyism

Taiteen edistämiskeskus tukee Suomen romaniyhdistyksen rasismin vastaista työtä.

Suomen Romaniyhdistys

 • seuraa lainsäädännön muutoksia sekä osallistuu lakien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten toteutumisen seurantaan
 • toimii asiantuntijana työryhmissä ja kokoonpanoissa, osallistuu kansalaisjärjestökuulemisiin, laatii lausuntoja ja tekee aloitteita
 • antaa medialle lehdistötiedotteita ja asiantuntijalausuntoja
 • lisää pääväestön romanispesifiä tietoisuutta koulutuksin, luennoin, oppilaitos- ja kohderyhmävierailuin
 • osallistuu ja osallistaa romaniyhteisöä rasismista, antigypsyismistä, rodullistamisesta, vihapuheesta ja
  viharikoksista käytävään keskusteluun
 • käy keskustelua romaniyhteisön ulko- ja sisäpuolisesta moniperusteisesta syrjinnästä
 • nostaa esille romaninaisten kokeman lähisuhdeväkivallan ja romanien asumiseen liittyviä kulttuurillisia haitallisia käytänteitä.
 • on EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelman mukaisen kansalaisjärjestöjen konsultaatioprosessin (the Permanent Anti-Racism Civil Society Forum) jäsen
 • pitää esillä EU:n rasismintorjunnan toimintasuunnitelmaa, joka edellyttää jäsenmailta konkreettisia toimenpiteitä ja antirasistista politiikkaa.  
Taiteen edistämiskeskus tukee Suomen romaniyhdistyksen rasismin vastaista työtä.
Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.