Skip links

Valikko

Peräänkuulutamme valtion vastuuta toteuttaa sille asetetut velvoitteet romaniväestön oikeuksien toteutumiseksi. 

Maaseurantaraportointi

Suomen Romaniyhdistys seuraa Suomen romanipoliittisen ohjelman toimeenpanoa ja laatii siitä romanijärjestöjen ja romaniasioita ajavien kansalaisjärjestöjen näkökulmasta maaseurantaraportteja vuosina 2021-2025. Seurantaprosessi on osa Euroopan laajuista Roma Civil Monitor (RCM)-hanketta, joka toteutetaan 26 maassa.

EU:n komissio on valinnut Suomen Romaniyhdistyksen seurannan kansalliseksi koordinaattoriksi Suomessa. Yhdistyksen tehtävänä on laatia maaseurantaraportteja, jossa tarkastellaan romaniasioiden kehitystä viranomaisraporteista ja verrataan niitä romanijärjestöiltä, ruohonjuurihankkeista ja romaniaktivisteilta haastatteluin ja kyselyin kerättyyn tietoon. Lisäksi raporttiin kirjataan romanitoimijoiden näkemyksiä ja kokemuksia romanipoliittisten ohjelmien toimivuudesta ja vaikutuksista. Raportit julkaistaan sekä englanniksi että suomeksi.

Suomen Romaniyhdistyksessä raportointitiimin muodostivat Kristiina Elenius, Anca Enache, Yoon-Hee Choi ja Päivi Majaniemi. 

Tiedon keräämiseksi Suomen Romaniyhdistys on yhteydessä viranomaisiin, tutkijoihin ja ennen kaikkea romanijärjestöihin ja -aktivisteihin. Se järjestää kyselyitä, seminaareja ja kuulemisia, sekä tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuloksista. Ensimmäinen seurantaraportti julkaistiin englanniksi elokuussa 2022.

Hankkeen tiedot löytyvät sivulta https://romacivilmonitoring.eu/

Suomen raportit löytyvät sivulta https://romacivilmonitoring.eu/countries/finland/

Raportin suomenkielinen käännös löytyy tästä

Romanien kansalaisyhteiskunnan maaseurantaraportointia 2021-2025 koskevan aloitteen alkuperäinen nimi on “Preparatory Action – Roma Civil Monitoring – Strengthening capacity and involvement of Roma and pro-Roma civil society in policy monitoring and review” ja sen toteuttaa Euroopan komission Oikeus- ja kuluttaja-asioiden pääosaston (DG JUST) toimeksiannosta konsortio, jota johtaa Keskisen Euroopan yliopiston Demokratiainstituutti (DI/CEU) ja jonka jäseniä ovat eurooppalaisten ruohonjuuritason romanijärjestöjen verkosto (ERGO), espanjalainen romaniasiain sihteeristö (FSG) ja eurooppalainen romanien oikeuksien keskus (ERRC).

Tarvekartoitus 2022

Suomen Romaniyhdistys toteutti pienimuotoisen kartoituksen suomalaisten romanijärjestöjen kehittämistarpeista lokakuussa 2022....

Lue lisää
Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.