Skip links

Tule työharjoitteluun!

Harjoittelijaohjelma  

Kenelle?  

Harjoittelijaohjelman tarkoituksena on työllistää romaneja, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, vaikeasti työllistyviä, ilman työkokemusta, etsivät omaa alaa tai kaipaavat tukea työelämätaidoissa. Harjoittelijat voivat myös olla etsimässä uutta alaa ja haluavat tutustua romanityökenttään.  

Harjoitteluohjelman aikana harjoitellaan työelämätaitoja, toimiston peruskäytänteitä ja esiintymistä. Tarjoamme mahdollisuuden kokeilla mm. kerho- tai leiriohjaajana toimimista. Harjoittelijan on myös mahdollista osallistua kansainväliseen romanityöhön ja laajentaa kielitaitoaan. Lisäksi haluamme tukea harjoittelijan omia mielenkiinnon kohteita ja kehittää tavoitteellista toimintaa, jotta harjoittelun lopputuloksena olisi selkeä jatkopolku eli opinto- tai työpaikka. 

Harjoittelu sovitaan yhdessä työllistymispalveluiden kanssa ja harjoittelijan toiveista riippuen harjoittelu kestää 1-6 kk. Lisäksi yhdistys tarjoaa opintoihin liittyviä eri pituisia työharjoitteluja eri alojen opiskelijoille.  

Yhdistys osallistuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) Paikka auki -ohjelmaan, jonka kautta se työllistää vuosittain yhden alle 29-vuotiaan nuoren tai osatyökykyisen henkilön vuoden työsuhteeseen.

Ohjelman sisältö 

Työtehtävät kehittävät harjoittelijan kirjoitus- ja lukutaitoa, tiedonkeruu- ja käsittelytaitoja, atk- ja viestintätaitoja ja yleistietoa. Harjoittelija oppii kertomaan yhdistyksen historiasta ja eri hankkeista. Haluamme myös, että käsitteet, joita käytämme työssämme, tulevat tutuksi (esim. rasismi, anti-gypsyismi, kunniaväkivalta). 

Harjoittelijat tutustuvat Suomen romaneiden historiaan sekä romanipoliittiseen ohjelmaan. Kannustamme ja ohjaamme harjoittelijoita romanikielen oppimiseen.  

Tärkein osa ohjelmaa on löytää harjoittelijalle omia vastuualueita oman kiinnostuksen mukaan ja sen pohjalta työharjoitteluohjelmaa yksilöidään kunkin henkilökohtaisten tarpeiden mukaiseksi.  

Ohjelma koostuu kolmesta osasta. Ensimmäinen osa keskittyy harjoittelijan omien vahvuuksien ja heikkouksien löytämiseen; kartoitamme myös osaamistason. Toisen osuuden aikana harjoittelija saa vastuulleen omia työtehtäviä, joita hän suorittaa mahdollisimman itsenäisesti. Harjoittelijalla on kuitenkin aina saatavilla tarvitsemansa tuki. Kolmannessa osuudessa pohditaan yhdessä harjoittelijan tulevaisuuden suunnitelmia. Harjoittelija saa apua ja tukea työnhakuun tai koulutushakuun.  

Monipuolisia tehtäviä  

Harjoittelijalla on tietyt viikoittaiset tehtävät, joihin kuuluvat oppimispäiväkirjan laatiminen koko harjoittelun ajan, toimistopalavereihin osallistumien ja niistä muistiinpanojen laatiminen. Joka viikolle on myös oma lukutehtävä, joka määritetään harjoittelijan taidon mukaisesti. Viikoittain käydään pienimuotoinen kehityskeskustelu, jossa käydään läpi jo tehdyt tehtävät ja suunnitellaan yhdessä seuraavan viikon tehtävät. Harjoittelijalla voi myös esittää omia toiveita, mitä hän itse haluaisi tehdä ja oppia harjoitellun aikana.  

Harjoittelun aikana valmistaudutaan eri tavoin työn ja/tai opiskelupaikan hakemiseen. Harjoittelija tekee ansioluettelon (curriculum vitae eli cv) ja portfolion ja selvittää häntä kiinnostavien ammattien mahdollisia koulutus- ja työllistymispolkuja.  

Kannustamme kaikkia harjoittelijoitamme osallistumaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tähän liittyviä tehtäviä on muutama. Harjoittelija kirjoittaa vähintään yhden blogikirjoituksen, joka julkaistaan yhdistyksen omissa kanavissa. Lisäksi annamme harjoittelijoille mahdollisuuden osallistua lehti- ja radiohaastatteluihin, joita yhdistykselle tarjotaan. Harjoittelun aikana on myös mahdollisuus osallistua maksutta Suomen Romaniyhdistyksen tai sen yhteistyökumppanien tarjoamiin koulutuksiin (esim. MOD-koulutus, vaikuttamiskoulutus). 

Ohjaaja ja yhdistys tukena  

Jokaiselle työharjoittelijalle nimetään ohjaaja. Ohjaajan työtehtäviin kuuluu harjoittelijan tukeminen työharjoittelun aikana. Ohjaaja huolehtii, että harjoittelijalla on riittävästi työtehtäviä ja pitää harjoittelijan kanssa viikoittain palaverin, jossa käydään läpi menneet ja tulevat tehtävät. Ohjaajan vastuulla on luoda harjoittelijalle turvallinen työilmapiiri.  

Yhdistys on romanien oma asiantuntijaorganisaatio, jonka toimintaan kuuluvat romanien kulttuurisen moninaisuuden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Toiminta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumatonta, kaikille avointa ja maksutonta. Yhdistys on sitoutunut turvallisen tilan periaatteisiin ja on syrjinnästä vapaa työpaikka. Harjoittelijoiden on sitouduttava noudattamaan yhdistyksen arvoja. 

 

Kiinnostuitko? 

Ota yhteys työharjoittelijaohjelmasta vastaavaan nuorisotyön koordinaattori Carmen Valeriukseen. 

Carmen Valerius 
Nuorisotyön koordinaattori, harjoittelijaohjelma 
045 226 7745 
carmen.valerius@suomenromaniyhdistys.fi 

 

 

Kansan sivistysrahasto on tukenut yhdistyksen työharjoitteluohjelman kehittämistä. 

 

Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.