Julkaisut

    1. selkokielinen opas, jossa kerrotaan omaishoidon tuesta ja tukimuodoista
    2. oppaassa kerrotaan myös vanhenemiseen liittyvistä muutoksista
    3. annetaan vinkkejä kotihoitoon
    4. vinkkejä myös kunnon ja mielen virkistykseen.