Skip links

Romanikielen elvyttäminen

Romanikielen elvyttäminen

Romanien oikeus kielensä ja kulttuurinsa turvaamiseen kirjattiin perustuslakiin vuonna 2000. Suomen romanikieli kaalo on vakavasti uhanalainen ja siksi Romanikielen lautakunta ja Opetushallitus ovat perustaneet työryhmän tekemään ehdotusta Opetus ja kulttuuriministeriölle kielen elvyttämisohjelmasta. Romanit itse eivät kuitenkaan ole halunneet laajaa kielenelvytysohjelmaa. Romaniväestölle kieli on romanikulttuurin viimeinen linnake, eikä sitä haluta luovuttaa valtaväestölle. Kieli on ollut suullinen ja sitä on opittu vain luonnollisella tavalla, ei kouluissa opetettuna eikä kirjoista lukemalla. Kirjallinen kieli on hyvin hauras, koska sen ovat yhtäältä koonneet valtaväestön tutkijat ja toisaalta kieli on 1970-luvulle asti ollut romaneille vain suullinen ja siksi yksinkertaistunut niin, että kielioppi elää jokaisen puhujasuvun suussa eri tavalla. Romanit eivät koe osallisuutta kirjoitettuun kieleensä, koska kieli on tutkijoiden käsissä.

Kielenopetusta saa kouluissa vain noin 100 lasta (800 peruskouluikäisestä romanista), koska koulutettuja opettajia ja kieliaineistoja ei ole riittävästi. Yliopistossa opetettava kieli puolestaan on liian vaativaa kielen puhujille. Yksi suurimpia haasteita on uudissanojen puute. Kielen yhteiskunnallisen sanaston kehitys on hidastunut 1960-luvulta alkaen ja korvautunut suomen kielellä ja kieliopilla. Myöskään kielen opetuksen didaktiikkaa ei ole vielä luotu, eikä kielipesille ole riittävästi materiaalia.

Itä-Karjalan kansanopiston romanikielen kesäkouluissa romanit ovat heränneet tarpeeseen elvyttää kieltä. Kun kotona ei enää puhuta kieltä, eikä koulussa ole osaavia kielenopettajia, tarvitsisivat koulutetut romanit nyt aikuisille soveltuvia opetusmenetelmiä ja materiaalia. Myös kieliopille ja nettiopiskelumahdollisuudelle on tarve.

Rakkavaha romanesta -puhutaan romanikielestä

Suomen Romaniyhdistys tukee 2020-2021 ”Rakkavaha romanesta -puhutaan romanikielestä” -hanketta, jonka toteuttaa FM Päivi Majaniemi Suomen Kulttuurirahaston tuella. Hankkeessa kehitetään kielen elvytyksen ja kielipolitiikan tietopaketti romanikielestä ja sen tarpeista, osin romaniksi. Hankkeen tuotokset julkaistaan Rakka romanes -Facebook-sivulla ja sen tarkoitus on rohkaista romaneita romanikielen käyttöön arkipäivän tilanteissa tarjoamalla lyhyitä sanontoja romaniksi.

Rakka-romanes Facebookissa
https://www.facebook.com/Rakka-romanes-puhu-romania-363156527831178

Yhteistyö

Suomen Romaniyhdistys tukee Opetushallituksen ja romanikielen lautakunnan käynnistämän romanikielen elvytysohjelman suunnittelua. Tärkein yhteistyökumppani on Savonlinnan seudun romaniyhdistys ry, joka järjestää vuosittain romanikielen kesäkoulun Itä-Karjalan kansanopistolla.

Suomen Romaniyhdistys tutkii mahdollisuuksia julkaista pienimuotoista romanikielistä materiaalia ja pitää yllä kielipoliittista keskustelua romaniyhteisössä.

Taiteen edistämiskeskus tukee Suomen romaniyhdistyksen romanikielen elvyttämistyötä.

Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.