Skip links

 

Suomen Romaniyhdistyksen kulttuurisensitiivinen vanhushanke Baȟtalo phuuriba päättyy keväällä 2024, koska rahoitus loppuu. 

Puhelinpalvelu on päättynyt, käynnissä on enää raportointi ja selvitystyö uuden hankkeen suunnittelua varten. 

Kiitämme lämpimästi kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita menneistä vuosista! 

 

Vanhustyö: Baȟtalo phuuriba

Asuminen hoivakodissa ja tuetussa palveluasumisessa
Vahvistamme kulttuurisensitiivisiä palveluita pääkaupunkiseudun hoitokodeissa ja palvelukeskuksissa käynnein, puhelimitse ja verkossa. Jalkaudumme tekemään kohderyhmän ja työntekijöiden kanssa palvelutarveselvityksiä, antamaan palveluohjausta ja kulttuuritulkkausta. Järjestämme myös virkistystoimintaa yhdessä yhteistyökumppanien ja vapaaehtoisten kanssa

Asuminen kotona
Varmistamme, että romanivanhusten kotona asuminen onnistuu. Teemme etsivää vanhustyötä tavoittaaksemme palvelukatveeseen jääneet romanivanhukset. Jalkaudumme pääkaupunkiseudulla asuvien vanhusten luo tekemään palvelutarveselvityksiä ja antamaan palveluohjausta. Järjestämme myös virkistystoimintaa ja ohjaamme vanhuksia yhteistyötahojemme järjestämään toimintaan.

Omaisten tuki
Neuvomme ja ohjaamme omaisia hakemaan romanivanhukselle kuuluvia tukia ja palveluja, sekä hoitotarvikkeita, apuvälineitä ja asunnon muutostöitä. Opastamme hakeutumaan omaishoitajaksi, jotta omaistaan hoitava henkilö saa myös itselleen riittävän taloudellisen tuen, palvelut, henkisen tuen ja vapaa-aikaa omaisen hoitamisesta. Autamme omaisten yhteyksissä kotikunnan tarpeenmukaisiin palveluihin. Kunta tekee 75-vuotiaille kotona asuville vanhuksille palvelutarvekartoituksen, mutta sen voi saada jo aiemmin, jos tarve on ilmeinen.

Omaishoidon opas: http://suomenromaniyhdistys.fi/wp-content/uploads/2016/12/sry_omaishoidonopas.pdf

Ammattilaisten kouluttaminen
Tarjoamme koulutuksia, työpajoja ja aineistoja romanivanhusten asioista päättäville viranomaisille, vanhuspalveluiden tarjoajille, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, sekä sosionomi- ja geronomian opiskelijoille. Tarjoamme myös harjoittelupaikkoja opiskelijoille.

Yhteistyö
Yhteistyötä tehdään valtakunnallisesti kuntien asuntotoimen, aikuissosiaalityön, vanhuspalveluiden,
vammaispalveluiden, päihdetyön, omaishoidon ja lastensuojelun kanssa, sekä Kelan kanssa. Yhteistyökumppaneitamme ovat Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli ry, Omaishoitajaliitto ry, Muistiliitto ry, Helsingin kaupungin hammashoito, Tukikohta ry, FinFami ry, Mieli ry, seurakuntien diakoniatyö, sekä Monikulttuurisen vanhustyön yhteenliittymä MOVA, joka tuo yhteen monet yhteistyökumppanimme kuten Jade yhteisö ry, Suomen monikulttuurinen muistikeskus ry, Eläkeläiset ry, Pääkaupunkiseudun omaishoitajat ry ja Monikko ry. Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.