Skip links

Valikko

Au mensa - Tule mukaan

Suomen Romaniyhdistys toteuttaa nuorisotyötä, jonka nimi on Au mensa – Tule mukaan. Työn tavoitteena on rohkaista ja kouluttaa romaninuoria osallistumaan omien ja yhteisten asioiden hoitamiseen romaniyhteisössä ja sen ulkopuolella, kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistys järjestää vuosittain useita nuorisoleirejä, -koulutuksia ja -kampanjoita sekä kannustaa romaninuoria osallistumaan myös yhteistyökumppaniensa toimintaan.

Suomen Romaniyhdistyksen nuorisotyö vahvistaa romaninuorten tietoisuutta omien pientenkin valintojen merkityksestä yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Yhteiskunnalliseen osallisuuteen kuuluvat myös asiat, joihin romaninuoret eivät voi itse suoraan vaikuttaa, mutta joista he voivat olla kiinnostunut ja joista käytäviin julkisiin keskusteluihin he voivat osallistua. Parhaimmillaan osallisuus on aktiivista toimijuutta, jolloin romaninuoret eivät vain osallistu nuorisotyöntekijöiden suunnittelemaan toimintaan, vaan toimivat itse suunnittelijoina ja tekijöinä. Nuorisotyöntekijät rohkaisevat nuoria hyödyntämällä osallistavia, toiminnallisia ja luovia menetelmiä.

On tärkeää, että romaninuoret tuntuvat kuuluvansa omaan romaniyhteisöönsä ja että heidän näkemyksensä tulevat keskustelluksi, kuulluksi ja nähdyksi sekä yhteisössä että sen ulkopuolella. Tämän takia nuorisotyön sisällöissä painottuvat sellaiset teemat kuin ihmisoikeudet, yhdenvertaisuus, romanipolitiikka, romani-identiteetti, antirasismi, syrjimättömyys ja vertaistuki.

Au mensa on myös Facebookissa: https://www.facebook.com/aumensa

SASTE AVEN!
Suomen Romaniyhdistys toteuttaa SASTE AVEN! -nimisen pienimuotoisen nuorisoalan yhteistyöhankkeen serbialaisen Đurđevdan -romanijärjestön kanssa 2022-2023. Hankkeessa toteutetaan kaksi nuorten leiriä, yksi Suomessa ja toinen Serbiassa, joilla kahden maan romaninuoret kokoontuvat yhteen pohtimaan, mitä romanikulttuuri heille merkitsee ja miten he ilmaisevat sitä. Nuoret toteuttavat omaa romani-identiteettiään heijastelevan virtuaalisen valokuvanäyttelyn. Hankkeen rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.

AMENGO EUROPA!
Suomen Romaniyhdistys toteuttaa 2022-2023 AMENGO EUROPA -nimisen nuorten osallistumishankkeen, jonka tavoitteena on lisätä romaninuorten tietoa eurooppalaisuudesta, oppia erilaisia vaikuttamismahdollisuuksia ja rohkaistua eurooppalaiseen yhteistyöhön. Hanke järjestää kaksi romaninuorten leiriä. Nuoret laativat yhdessä nuorisovaihtohakemuksen päästäkseen tutustumaan itse valitsemaansa eurooppalaiseen romanityön kohteeseen. Hankkeen rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.  

HORTTO TIIJA!
Suomen Romaniyhdistys toteuttaa HORTTO TIIJA! -nimisen pienimuotoisen aikuiskoulutushankkeen yhdessä makedonialaisten romanijärjestöjen kanssa 2022-2023. Hankkeessa tutustutaan sukupolvityöskentelyn menetelmään ja pyritään sen avulla kaventamaan romaniyhteisössä ilmenevää sukupolvien välistä kuilua. Työskentely tapahtuu ensin molemmissa maissa erikseen ja sen jälkeen yhdessä Suomessa ja lopuksi yhdessäPohjois-Makedoniassa. Hankkeen rahoittaa Erasmus+ -ohjelma. 

Kulttuurien koulu
Suomen Romaniyhdistys on osatoteuttajana Nuorten Akatemian Kulttuurien koulu -hankkeessa 2021-2022, joka tarjoaa peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten opettajille tietoa romani- ja saamelaiskulttuureista.
Ennakkoluulot vähemmistöjä kohtaan johtuvat usein tietämättömyydestä. Koulusta ei tällä hetkellä saa tarvittavaa tietoa ja ymmärrystä romani- ja saamelaiskulttuurien erityispiirteistä ja oppikirjojen sisältämä tieto on pinnallista. Tässä hankkeessa opettajat saavat valmiuksia vähemmistölasten ja -nuorten kohtaamiseen ja heidän kulttuurisen identiteettinsä tukemiseen. Kouluttajina toimivat saamelais- ja romaniasioiden asiantuntijat, ja keskeiset sisällöt ovat saamelais- ja romaninuorten suunnittelemia. Hankkeen rahoittaa Opetushallitus.

Linkki hankkeen sivulle:
https://www.nuortenakatemia.fi/hankkeet/kulttuurien-koulu/

Suomen Romaninuorten verkosto
Suomen Romaniyhdistys tukee vuonna 2020 toimintansa aloittaneen Suomen Romaninuorten verkoston toimintaa. Verkoston tavoitteena on kuulla, edistää ja ylläpitää romaninuorten yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista. Lisäksi verkoston nuoret haluavat kehittyä vaikuttaviksi, osaaviksi ja osallisiksi toimijoiksi myös kansainvälisessä romanityössä.

Löydät verkoston myös Facebookista
https://www.facebook.com/FinnishRomaYouthNetwork

Käytämme sivustollamme evästeitä kehittääksemme käyttökokemusta ja tarjotaksemme sinulle kiinnostavaa sisältöä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.