Euroopan romaniväestön ruohonjuuritason organisaatioiden verkosto (ERGO)

ERGO on tuore ja dynaaminen organisaatio, jonka vuonna 2008 perusti pieni ryhmä kansalaisjärjestöjä. Järjestöt olivat yhtä mieltä siitä, että romaniyhteisöjen arkipäivän tosiasiat otettiin liian harvakseltaan huomioon politiikan suunnittelussa tai toteuttamisessa. 

Nykyään heillä on 35 jäsenjärjestöä 25 eri maasta, ei kuitenkaan Suomesta. 

ERGO taistelee romanivastaisuutta vastaan, tavoittelee tasa-arvoisempaa politiikkaa Euroopassa, luo vahvoja verkostoja ja voimaannuttaa romaniaktivisteja. ERGO mobilisoi ja yhdistää ihmisiä sekä organisaatioita. Rohkaistaan ja mahdollistetaan oppimista leimautumisen ja syrjinnän torjumiseksi. ERGO pyrkii vahvistamaan kansalaisyhteiskunnan osallistumista päätöksentekoon niin paikallisella, kansallisella kuin koko Euroopan tasolla. Heidän tavoitteenaan on saada hallitukset ja eurooppalaiset instituutiot toteuttamaan romanien syrjinnän vastaista ja sosiaalista osallisuutta koskevaa politiikkaa.

ERGO kannattaa suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon noudattamista. ERGO korostaa kansalaisten yhtäläisten oikeuksien toteutumista, mukaan lukien oikeudet ihmisarvoon ja mahdollisuuteen määritellä oma identiteettinsä. Pääperiaatteena on, että romanien on itse osallistuttava yhdenvertaisen kansalaisuuden saavuttamiseen. 

ERGO tarjoaa mahdollisuuden romaniaktivisteille ja -yhteisöille puolustaa oikeuksiaan ja osallistua sosiaalisiin muutoksiin. Verkosto seuraa poliitikkojen päätöksien toteutusta ja tuo todisteita ruohonjuuritasolta kansallisiin ja EU:n poliittisiin prosesseihin. Verkostossa myös koordinoidaan ruohonjuuritason kampanjoita ja kerätään tukea paremman politiikan mahdollistamiseksi. ERGO: n jäsenten tavoitteena on vakuuttaa päätöksentekijöille, että muutos romanipolitiikassa on mahdollista, kun romanivastaisuus tunnustetaan ja siihen puututaan. 

ERGO myös koordinoi komission toimeksiantoja, esimerkiksi Roma Civil Monitor, joka tarkastelee kansallisten romanipoliittisten ohjelmien toimeenpanoa kansalaisjärjestönäkökulmasta. Suomen Romaniyhdistys ry osallistuu Suomessa Roma Civil Monitor- raportointiin.

 

Lähde: http://ergonetwork.org/