AU mensa iv - tule mukaan! - nuorisoprojekti

Au mensa IV – Tule mukaan! on Suomen Romaniyhdistyksen nuorisoprojekti. Projektin tarkoituksena on jatkaa Suomen romaninuorten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdolllistamista erilaisin toiminnallisin menetelmin, siten että nuoret itse ovat mukana toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Toiminta on jo mallinnettu Au mensa III aikana ja polku valtakunnallistamisella luodaan siten, että Au mensa IV itse vie mallia ja toimintoja 3-5 toiminnasta kiinnostuneelle paikkakunnalle. 

Projekti jatkaa kerhotoimintaa ja kerää tietoa sekä nuorten tilanteesta että heidän mielipiteitään ja jakaa tietoa sekä viranomaisille että romaneille. Romaninuorten verkoston toimintaa kehitetään ja laajennetaan ainakin yllä mainituille paikkakunnille, ja pienempien paikkakuntien nuorten osallistumiselle luodaan erilaisia väyliä Sosiaalisen median avulla sekä erilaisin kampanjoin. Lisäksi verkostoidutaan ja luodaan yhteistyötä muiden nuorisojärjestöjen kanssa. Au mensa IV ohjaa ja valmentaa harjoittelijoita työelämään ja opintoihin Au mensa III:n pilotoimalla harjoittelijoiden ohjelmalla. Projekti järjestää kaksi isompaa nuorisotapahtumaa, joiden tavoitteena on jakaa romaninuorten kokemuksia muiden nuorten ja nuorisotyön toimijoiden kanssa.

Au Mensa IV – projektia rahoittaa opetus ja kulttuuriministeriö (OKM)