AU mensa – tule mukaan! – Suomen romaniyhdistyksen nuorisoTYÖ

Au mensa V – Tiedostamisesta toimintaan


Au mensa IV- projekti on saatettu loppuun ja on aika aloittaa uusi. Au mensa V -projekti käynnistyi 1.10.2020 ja loppuu 31.12.2021. Hanke valtakunnallistaa aiemmin kehitetyn romaninuorten yhteiskunnallisen osallisuuden toimintamallin ainakin viidelle paikkakunnalle. Se vahvistaa koulutuksen ja toiminnallisin keinoin romaninuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen osaamista ja valmiuksia. Lisäksi hanke kasvattaa romaninuorten kapasiteettia osallistua ja vaikuttaa eurooppalaiseen romanipolitiikkaan.

Au mensa V – Tiedostamisesta toimintaan -hankkeen päätavoitteena on edistää romaninuorten yhteiskunnallista osallistumista. Hankkeen päätavoite jakautuu kolmeen alatavoitteeseen:

1) Valtakunnallistaa romaninuorten yhteiskunnallisen osallisuuden toimintamalli.

2) Vahvistaa romaninuorten yhteiskunnallisen osallistumisen ja vaikuttamisen osaamista ja valmiuksia verkkokoulutuksissa ja koulutuspäivillä toiminnallisin menetelmin.

3) Lisätä kansainvälistä yhteistyötä ja vahvistaa romaninuorten kapasiteettia toimia eurooppalaisessa romanipolitiikassa.

Au Mensa V -projektia rahoittaa opetus ja kulttuuriministeriö (OKM)

Keskeisiä yhteistyökumppaneita:

Alueelliset romaniasiain neuvottelukunnat, ERGO (Roma Grassroots Organisations Network) verkosto, TernYpe – International Roma Youth Network, Helsingin Diakonissalaitos, Romaniyhdistys, International Charity Organization Roma women fund Chiricli ja Suomalaiset  kehitysjärjestöt – Finnish Development NGOs Fingo ry, suomalaisten kehitysjärjestöjen kattojärjestö.