Aikaisemmat vanhuusprojektit

stea-logo-rgb1

Suomen Romaniyhdistyksen hanketoiminta romanivanhusten palvelujen kehittämiseksi alkoi 2005. Ennen parhaillaan käynnissä olevaa Bahtalo phuuriba -hanketta yhdistyksen kautta on toteutettu kolme STEA:n (entinen RAY) rahoittamaa vanhuspalveluhanketta: Vanhat, Phurane kaale – Vanhat romanit ja Fintiko phurane kaale – Suomen vanhat romanit.

VANHAT-PROJEKTI 2005-2008

Suomen Romaniyhdistys sai STEA:lta rahoituksen kolmivuotiseen romanivanhusten palveluja kartoittavaan projektiin. Projekti alkoi 1.3.2005 ja päättyi 31.12.2008.
VANHAT-PROJEKTIN TAVOITTEET 2005-2008

Projektin tarkoituksena oli selvittää romanivanhusten kotona asumista, toimintakyvyn ylläpitämistä ja itsenäistä selviytymistä. Tavoitteen toteuttamiseksi haastateltiin Uudellamaalla asuvia romanivanhuksia. Haastatteluilla selvitettiin romanivanhusten asumista, elinoloja, terveydentilaa ja elämänlaatua. Osana selvitystä kartoitettiin vanhusten saamia palveluita sekä koottiin tietoa niistä palveluista, joita he eivät saaneet tai joita he kokivat tarvitsevansa. Lisäksi haastateltiin vanhusten omaishoitajia.

Helsingin yliopiston sosiaali- ja kulttuuriantropologian laitoksen kanssa toteutettiin myös pienimuotoinen ammattilaishaastattelu. Siinä selvitettiin vanhustyötä tekevien henkilöiden monikulttuurillista asiantuntemusta ja tarpeita.

Palvelutarvekartoitus toteutettiin romaniperinteitä kunnioittaen haastattelemalla vanhuksia ja heidän omaisiaan heidän kotonaan.

Projektissa työskenteli 1 kokopäiväinen ja yksi puolipäiväinen työntekijä.
Projektijulkaisut

 Romanivanhusten palvelutarvekartoitusraportti

Sisältö:

  • lyhyt romanihistoria ja -tapojen kuvaus sekä kaikkien haastattelujen tulokset
  • myös romanivanhusten omaa kertomaa on sisällytetty tulosten lomaan
  • suositus romanivanhusten elämää ja asumista tukevien palveluiden kehittämisestä

Lataa Romanivanhusten palvelutarvekartoitus tästä: 

 Vanhinta ei unohdeta

Opas romanivanhusten omaishoidosta

Sisältö:

  • selkokielinen opas, jossa kerrotaan omaishoidon tuesta ja tukimuodoista
  • oppaassa kerrotaan myös vanhenemiseen liittyvistä muutoksista
  • annetaan vinkkejä kotihoitoon
  • vinkkejä myös kunnon ja mielen virkistykseen.

Lataa omaishoidon opas  tästä:

PHURANE KAALE – VANHAT ROMANIT -PROJEKTI 2009-2012  JA SEN JATKO 2012-2013

Romanivanhusten kulttuurisensitiivisten palveluiden kehittämis- ja käyttöönottoprojkti. Projekti perusti Helsinkiin kaksi vanhusten kerho, joissa molemmissa kävi vikkoittain 12-20 henkeä. Uutena innovaationa kehitettiin liikkuva toimisto palvelua, jossa projektityöntekijä kävi vanhusten kotona ja auttoi asiakirjojen, viranomaisyhteydenottojen ja muiden sosiaalipalvelujen kanssa ja tarvittaessa lähti vanhuksen mukana palveluihin ja lääkärille. Lisäksi tarjottiin luentoja ja koulutusta sosiaali- ja terveysalan työntekijöille sekä opistoille sekä vanhustyön ammattilaisille. Projektin aikana luotiin yhteistyöverkostoja eri toimijoiden kanssa. Projektissa työskentli 2 henkilöä ja harjoittelija.

FINTIKO PHURANE KAALE – SUOMEN VANHAT ROMANIT – PROJEKTI 2013-2015

Projekti jatkoi Phurane kaalen toimintoja mutta lähti myös juurruttamaan palveluita julkisiin palveluihin ja laajensi toimintaansa valtakunnallisemmaksi. Projekti esitteli palvelumallia Mikkelissa, Savonlinnassa, Oulussa ja Lahdessa ja aloitti näissä kaupungeissa neuvotteluja viranomaisten kanssa vanhuspalvelujen kehittämisestä. Projektin lopulla aikana Helsingin kaupungin vanhuspalveluyksikkö lupautui mukaan palveluiden kehittämiseen ja juurruttamiseen.