Tervetuloa – Saste aven!

Suomen Romaniyhdistys ry on yksi Suomen vanhimmista valtakunnallisista romanijärjestöistä. Se on perustettu vuonna 1967 ja se on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Romaniyhdistyksen tavoitteena on edistää romaniväestön yhdenvertaisuutta, lisätä romanien vaikutusmahdollisuuksia ja osallistaa heitä yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Tavoitteitaan yhdistys toteuttaa ylläpitämällä vapaaehtoisvoimin toimistoa, tekemällä vanhus- ja nuorisotoimintaa meneillään olevien hankkeen ja projektien kautta, julkaisemalla romanikielistä materiaalia ja edistämällä suvaitsevuutta ja vuoropuhelua.

Romaniyhdistys osallistuu myös julkiseen päätöksentekoon erilaisissa työryhmissä ja neuvottelukunnissa.

Yhdistys saa taiteen edistämiskeskuksen toiminta-avustusta.

Lue lisää